Missbruk på arbetsplatsen

Identifiera drogproblem diskret och effektivt. En trygg arbetsmiljö främjar välbefinnande och produktivitet. Våra specialsökhundar är tränade att upptäcka narkotika och bidra till en trygg och säker arbetsplats. Genom att tidigt identifiera och hantera missbruk, minskar vi risker och främjar en hälsosammare arbetsmiljö.

Narkotika i boendemiljöer

Skydda bostäder från olaglig verksamhet. Regelbundna inspektioner med specialsökhundar i bostadsområden kan avsevärt minska narkotikahandel. Genom att söka igenom allmänna utrymmen som garage och tvättstugor, bidrar vi till en säkrare boendemiljö.

Narkotika i skolan

För en tryggare skolmiljö. Återkommande sökningar med specialsökhundar gör skolor säkrare och svårare för narkotikarelaterad verksamhet att etablera sig. Tidig upptäckt av droganvändning hos elever möjliggör snabb hjälp och bidrar till en drogfri skolmiljö.

Thumb

15 år som hundförare i bevakningsbranschen

Om företaget

 • Ackrediterade via Bosh
  Vi följer Noas riktlinjer gällande skolsök
  Vi utför årlig tjänstbarhetsbedömning
  Vi har strikt sekretess
  Vi har ansvarsförsäkring
  Transporttilsstånd från Jordbruksverket
  Besiktat och godkänt fordon via Länsstyrelsen
  Hundförarna är kontrollerade samt godkända av Länsstyrelsen
 • 1 år som hundförare inom försvaret
  15 år som hundförare inom bevakningsbranschen
  Utbildad instruktör inom svenska brukshundsklubben
  Utbildad specialsökshundförare
  Utbildad Watson Detective Dogs i narkotikakännedom, taktisk sökstrategi, avancerad och doftlära

Ring oss för att veta mer

070 417 64 65

Maila oss
Shape
Press

Vad andra har skrivit om oss

Klicka på texten för att läsa artiklarna i sin helhet.

Thumb
Frågor och svar

Vi misstänker att det förekommer olagligheter i vårt område, vad gör vi?

Vid direkt misstanke så skall polis kontaktas. Vi arbetar enbart förebyggande och hjälper er att lägga upp en handlingsplan för att tillgodose era önskemål.

Vårt objekt är jättestort, orkar era hundar arbeta så länge?

Vi har idag tre sökhundar i tjänst. De arbetar omlott under ett uppdrag så det finns tid för återhämtning under arbetets gång.

Hur arbetar ni med sociala medier?

Vi har tystnadsplikt och lägger aldrig ut var, när och hur vi arbetar på ett objekt.

Kontaktinformation

Telefon

Ekonomi och bokning - 070 417 64 65

Benke Haking - 070 517 69 75

Mail

info@roslagensspecialsok.se